ADHD - BAR MAPPING
NOWY TARG

Klub numer 1 w Nowym targu postawił na nowoczesną formę uatrakcyjnienia powierzchni baru.

Wykonaliśmy prostą, ale bardzo efektowną instalacje opartą o Mapping Video.

Dzięki czemu bar z daleka przyciąga uwagę gości tego miejsca, jest także elementem reklamowym; poza animacjami graficznymi 3D dostarczyliśmy także kontent reklamowy Video ukazujący ofertę napojów serwowanych w tym miejscu.

Zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy koncepcje multimedialnej przestrzeni 3D w technologii cyfrowej.

Wykonaliśmy też ścianę złożoną z nierównomiernych trójkątów Digital Led. Stworzona przestrzeń stała się podstawą do wykonania mappingu 3D.