GMINNY OŚRODEK
UPOWSZECHNIANIA KULTURY
W RÓŻANIE

Różan to gmina na Mazowszu w powiecie makowskim. Posiadająca ośrodek Kultury wraz z wielofunkcyjną salą widowiskową, którą mogliśmy wyposażać

Zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy instalację oświetlenia sceny. Ośrodek Kultury został wyposażony w pełen park oświetleniowy oparty o nowoczesne rozwiązania technologiczne. Większość zastosowanych opraw w tym oprawy Fresnel i Profile są oprawami w technologii LED.

W realizacji postawiono na rozwiązania marki Brighter Lighting. Za sterowanie odpowiedzialna jest konsoleta ChamSys.