NOSALOWY PARK

Dla marki Kanluk zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy rozwiązania av dla nowopowstałego Shoowroom.

System oparty na rozwiązaniach marek Epson oraz Kramer to nie tylko dystrybucja dźwięku i obrazu, system steruje poszczególnymi sekcjami showroomu i uruchamiając odpowiednie sceny pomaga podczas prac szkoleniowych.